קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

IRestApiHelper

public interface IRestApiHelper

com.android.tradefed.util.IRestApiHelper


ממשק עוזר לביצוע שיחות REST API.

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract HttpResponse execute (String method, String[] uriParts, options, JSONObject data) execute (String method, String[] uriParts, options, JSONObject data)

מבצע בקשת API.

שיטות ציבוריות

לבצע

public abstract HttpResponse execute (String method, 
        String[] uriParts, 
         options, 
        JSONObject data)

מבצע בקשת API.

פרמטרים
method String : שיטת HTTP של הבקשה

uriParts String : חלקי URI מקודדים לכתובת URL שישמשו לבניית URI הבקשה.

options : שמות וערכים לא מקודדים המשמשים לבניית מחרוזת השאילתה

data JSONObject : נתונים שיש לשלוח עם הבקשה

החזרות
HttpResponse אובייקט HttpResponse