IRunUtil.EnvPriority

public static final enum IRunUtil.EnvPriority
extends Enum< IRunUtil.EnvPriority >

java.lang.Obiekt
java.lang.Enum < com.android.tradefed.util.IRunUtil.EnvPriority >
com.android.tradefed.util.IRunUtil.EnvPriority


Wyliczenie, które określa, czy ustawienie lub usunięcie określonej env. zmienna ma priorytet.

Streszczenie

Wylicz wartości

IRunUtil.EnvPriority SET

IRunUtil.EnvPriority UNSET

Metody publiczne

static IRunUtil.EnvPriority valueOf (String name)
static final EnvPriority[] values ()

Wylicz wartości

USTAWIĆ

public static final IRunUtil.EnvPriority SET

NIEOPRAWNY

public static final IRunUtil.EnvPriority UNSET

Metody publiczne

wartość

public static IRunUtil.EnvPriority valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
IRunUtil.EnvPriority

wartości

public static final EnvPriority[] values ()

Zwroty
EnvPriority[]