Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

JUnit4TestFilter

public class JUnit4TestFilter
extends Filter

java.lang.Object
org.junit.runner.manipulation.Filter
com.android.tradefed.util.JUnit4TestFilter


Klasa pomocnicza, która zapewnia filtrowanie dla modułu uruchamiającego JUnit4 przez rozszerzenie Filter .

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

JUnit4TestFilter ( TestFilterHelper filterHelper, extraJarFiles) JUnit4TestFilter ( TestFilterHelper filterHelper, extraJarFiles)

Metody publiczne

String describe ()
boolean shouldRun (Description description)

Funkcja filtru decydująca o tym, czy test powinien zostać uruchomiony, czy nie.

Konstruktorzy publiczni

JUnit4TestFilter

public JUnit4TestFilter (TestFilterHelper filterHelper, 
                 extraJarFiles)

Parametry
filterHelper TestFilterHelper

extraJarFiles

Metody publiczne

opisać

public String describe ()

Zwroty
String

powinien biegać

public boolean shouldRun (Description description)

Funkcja filtru decydująca o tym, czy test powinien zostać uruchomiony, czy nie.

Parametry
description Description

Zwroty
boolean