JUnit4TestFilter

public class JUnit4TestFilter
extends Filter

java.lang.Object
org.junit.runner.manipulation.Filter. تصفية
com.android.tradefed.util.JUnit4TestFilter


فئة المساعد التي توفر التصفية لعداء JUnit4 عن طريق تمديد Filter .

ملخص

المنشأت العامة

JUnit4TestFilter ( TestFilterHelper filterHelper, extraJarFiles) JUnit4TestFilter ( TestFilterHelper filterHelper, extraJarFiles)

الأساليب العامة

String describe ()
boolean shouldRun (Description description)

وظيفة التصفية التي تحدد ما إذا كان يجب تشغيل الاختبار أم لا.

المنشأت العامة

JUnit4TestFilter

public JUnit4TestFilter (TestFilterHelper filterHelper, 
                 extraJarFiles)

حدود
filterHelper TestFilterHelper

extraJarFiles

الأساليب العامة

يصف

public String describe ()

عائدات
String

يجب تشغيل

public boolean shouldRun (Description description)

وظيفة التصفية التي تحدد ما إذا كان يجب تشغيل الاختبار أم لا.

حدود
description Description

عائدات
boolean