JUnitXml解析器

public class JUnitXmlParser
extends AbstractXmlParser

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.xml.AbstractXmlParser
com.android.tradefed.util.JUnitXmlParser


解析器從儲存在 ant 的 XMLJUnitResultFormatter 中的 JUnit 結果中提取測試結果數據,並將其轉發到 ITestInitationListener。

也可以看看:

概括

公共構造函數

JUnitXmlParser ( ITestInvocationListener listener)

建立 JUnitXmlParser

JUnitXmlParser (String runName, ITestInvocationListener listener)

建立一個通知listenerJUnitXmlParser ,將runName傳遞給ITestInvocationListener#testRunStarted

受保護的方法

DefaultHandler createXmlHandler ()

建立一個ERROR(/DefaultHandler)來處理 xml

公共構造函數

JUnitXml解析器

public JUnitXmlParser (ITestInvocationListener listener)

建立 JUnitXmlParser

參數
listener ITestInvocationListener :將結果轉送至的ITestInvocationListener

JUnitXml解析器

public JUnitXmlParser (String runName, 
                ITestInvocationListener listener)

建立一個通知listenerJUnitXmlParser ,將runName傳遞給ITestInvocationListener#testRunStarted

參數
runName String

listener ITestInvocationListener

受保護的方法

創建XmlHandler

protected DefaultHandler createXmlHandler ()

建立一個ERROR(/DefaultHandler)來處理 xml

退貨
DefaultHandler