JavaCodeCoverageFlusher

public class JavaCodeCoverageFlusher
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.JavaCodeCoverageFlusher


Klasa narzędziowa, która resetuje i wymusza usunięcie pomiarów pokrycia kodu Java z procesów uruchomionych na urządzeniu.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

JavaCodeCoverageFlusher ( ITestDevice device, processNames) JavaCodeCoverageFlusher ( ITestDevice device, processNames)

Metody publiczne

forceCoverageFlush ()

Wymusza usunięcie danych pokrycia Java z procesów uruchomionych na urządzeniu.

void resetCoverage ()

Resetuje liczniki pokrycia kodu Java dla danych procesów.

Konstruktory publiczne

JavaCodeCoverageFlusher

public JavaCodeCoverageFlusher (ITestDevice device, 
                 processNames)

Parametry
device ITestDevice

processNames

Metody publiczne

siłaPokryciePłukanie

public  forceCoverageFlush ()

Wymusza usunięcie danych pokrycia Java z procesów uruchomionych na urządzeniu.

Zwroty
lista plików pokrycia wygenerowanych na urządzeniu.

Rzuty
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

resetZasięg

public void resetCoverage ()

Resetuje liczniki pokrycia kodu Java dla danych procesów.

Rzuty
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException