Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

JavaCodePokryciePłukacz

public class JavaCodeCoverageFlusher
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.JavaCodeCoverageFlusher


Klasa narzędziowa, która resetuje i wymusza opróżnianie pomiarów pokrycia kodu Java z procesów uruchomionych na urządzeniu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

JavaCodeCoverageFlusher ( ITestDevice device, processNames) JavaCodeCoverageFlusher ( ITestDevice device, processNames)

Metody publiczne

forceCoverageFlush ()

Wymusza usunięcie danych pokrycia Java z procesów uruchomionych na urządzeniu.

void resetCoverage ()

Resetuje liczniki pokrycia kodu Java dla danych procesów.

Konstruktorzy publiczni

JavaCodePokryciePłukacz

public JavaCodeCoverageFlusher (ITestDevice device, 
                 processNames)

Parametry
device ITestDevice

processNames

Metody publiczne

forceCoverageFlush

public  forceCoverageFlush ()

Wymusza usunięcie danych pokrycia Java z procesów uruchomionych na urządzeniu.

Zwroty
listę plików pokrycia wygenerowanych na urządzeniu.

Rzuty
DeviceNotAvailableException

zresetujPokrycie

public void resetCoverage ()

Resetuje liczniki pokrycia kodu Java dla danych procesów.

Rzuty
DeviceNotAvailableException