Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Stan kontrolera klawiatury

public class KeyguardControllerState
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.KeyguardControllerState


Kontener dla stanów blokady klawiatury. Zainspirowany ActivityManagerState.java.

Streszczenie

Metody publiczne

static KeyguardControllerState create ( dump) create ( dump)

Tworzy i wypełnia KeyguardControllerState na podstawie danych wyjściowych dumpsys z KeyguardController.

boolean isKeyguardOccluded ()

Zwraca True, jeśli blokada klawiatury jest zasłonięta, w przeciwnym razie false.

boolean isKeyguardShowing ()

Zwraca True, jeśli widoczna jest blokada klawiatury, w przeciwnym razie false.

Metody publiczne

Stwórz

public static KeyguardControllerState create ( dump)

Tworzy i wypełnia KeyguardControllerState na podstawie danych wyjściowych dumpsys z KeyguardController.

Parametry
dump : dane wyjściowe z działań związanych z działalnością dumpsys

Zwroty
KeyguardControllerState KeyguardControllerState reprezentujący dane wyjściowe lub null, jeśli podano nieprawidłowe dane wyjściowe.

isKeyguardOccluded

public boolean isKeyguardOccluded ()

Zwraca True, jeśli blokada klawiatury jest zasłonięta, w przeciwnym razie false.

Zwroty
boolean

isKeyguardShowing

public boolean isKeyguardShowing ()

Zwraca True, jeśli widoczna jest blokada klawiatury, w przeciwnym razie false.

Zwroty
boolean