דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

KeyguardControllerState

public class KeyguardControllerState
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.util.KeyguardControllerState


מיכל עבור מגן המפתחות. בהשראת ActivityManagerState.java.

סיכום

שיטות ציבוריות

static KeyguardControllerState create ( dump) create ( dump)

יוצר KeyguardControllerState מבוסס על פלט dumpsys מה- KeyguardController.

boolean isKeyguardOccluded ()

מחזירה נכון אם מגן המקשים סגור, כוזב אחרת.

boolean isKeyguardShowing ()

מחזירה נכון אם מגן המקשים מופיע, כוזב אחרת.

שיטות ציבוריות

לִיצוֹר

public static KeyguardControllerState create ( dump)

יוצר KeyguardControllerState בהתבסס על פלט dumpsys מה- KeyguardController.

פרמטרים
dump : תפוקה מפעילות הפעילות של dumpsys

החזרות
KeyguardControllerState KeyguardControllerState המייצג את הפלט או null אם מסופק פלט לא חוקי.

isKeyguard כלול

public boolean isKeyguardOccluded ()

מחזירה נכון אם מגן המקשים סגור, כוזב אחרת.

החזרות
boolean

isKeyguardShowing

public boolean isKeyguardShowing ()

מחזירה נכון אם מגן המקשים מופיע, כוזב אחרת.

החזרות
boolean