ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget

public static class ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget


Streszczenie

Pola

public final String packageName

public final String runnerName

public final String targetName

Konstruktory publiczne

InstrumentationTarget (String packageName, String runnerName, String targetName)

Metody publiczne

int compareTo ( ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget o)

boolean equals (Object object)

int hashCode ()

boolean isShardable ()

Zwraca wartość true , jeśli ten element docelowy Instrumentacji można podzielić.

String toString ()

Pola

nazwapakietu

public final String packageName

nazwa biegacza

public final String runnerName

nazwa celu

public final String targetName

Konstruktory publiczne

Cel oprzyrządowania

public InstrumentationTarget (String packageName, 
        String runnerName, 
        String targetName)

Parametry
packageName String

runnerName String

targetName String

Metody publiczne

porównać do

public int compareTo (ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget o)

Parametry
o ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget

Zwroty
int

równa się

public boolean equals (Object object)

Parametry
object Object

Zwroty
boolean

HashCode

public int hashCode ()

Zwroty
int

można podzielić

public boolean isShardable ()

Zwraca wartość true , jeśli ten element docelowy Instrumentacji można podzielić.

Zwroty
boolean

do Ciągu

public String toString ()

Zwroty
String