ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget

public static class ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget


Streszczenie

Pola

public final String packageName

public final String runnerName

public final String targetName

Konstruktorzy publiczni

InstrumentationTarget (String packageName, String runnerName, String targetName)

Metody publiczne

int compareTo ( ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget o)

boolean equals (Object object)

int hashCode ()

boolean isShardable ()

Zwraca wartość true , jeśli ten cel instrumentacji można podzielić na fragmenty.

String toString ()

Pola

Nazwa pakietu

public final String packageName

Imię biegacza

public final String runnerName

nazwa docelowa

public final String targetName

Konstruktorzy publiczni

Cel oprzyrządowania

public InstrumentationTarget (String packageName, 
        String runnerName, 
        String targetName)

Parametry
packageName String

runnerName String

targetName String

Metody publiczne

porównać do

public int compareTo (ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget o)

Parametry
o ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget

Zwroty
int

równa się

public boolean equals (Object object)

Parametry
object Object

Zwroty
boolean

hashCode

public int hashCode ()

Zwroty
int

jest Shardable

public boolean isShardable ()

Zwraca wartość true , jeśli ten cel instrumentacji można podzielić na fragmenty.

Zwroty
boolean

doString

public String toString ()

Zwroty
String