Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Para

public class Pair
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.Pair <A, B>


Zdefiniuj naszą własną klasę Pair, która zawiera dwa obiekty.

streszczenie

Pola

public final A first

public final B second

Konstruktorzy publiczni

Pair (A first, B second)

Metody publiczne

static <A, B> Pair <A, B> create (A a, B b)

Wygodna metoda tworzenia nowej pary.

boolean equals (Object o)

Sprawdza, czy dwa obiekty są równe

int hashCode ()

Zwróć kod skrótu, używając kodów skrótu z obiektów wewnętrznych

Pola

pierwszy

public final A first

druga

public final B second

Konstruktorzy publiczni

Para

public Pair (A first, 
        B second)

Parametry
first A

second B

Metody publiczne

Stwórz

public static Pair<A, B> create (A a, 
        B b)

Wygodna metoda tworzenia nowej pary.

Parametry
a A : pierwszy obiekt w parze

b B : drugi obiekt w parze

Zwroty
Pair <A, B> Para zawiera a i b

równa się

public boolean equals (Object o)

Sprawdza, czy dwa obiekty są równe

Parametry
o Object

Zwroty
boolean

hashCode

public int hashCode ()

Zwróć kod skrótu, używając kodów skrótu z obiektów wewnętrznych

Zwroty
int