Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Informacje o procesie

public class ProcessInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ProcessInfo


Służy do przechowywania informacji związanych z procesem (UŻYTKOWNIK, PID, NAZWA, CZAS ROZPOCZĘCIA W SEKUNDĘ OD EPOCH).

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ProcessInfo (String user, int pid, String name)

Konstruuje obiekt informacji o procesie na podstawie użytkownika, identyfikatora i nazwy procesu.

ProcessInfo (String user, int pid, String name, long startTime)

Konstruuje obiekt informacji o procesie na podstawie użytkownika, identyfikatora procesu, nazwy procesu, czasu rozpoczęcia procesu.

Metody publiczne

String getName ()

Zwraca nazwę procesu.

int getPid ()

Zwraca numer identyfikacyjny procesu.

long getStartTime ()

Zwraca czas rozpoczęcia procesu w sekundach od epoki.

String getUser ()

Zwraca nazwę użytkownika właściciela procesu.

String toString ()

Konstruktorzy publiczni

Informacje o procesie

public ProcessInfo (String user, 
        int pid, 
        String name)

Konstruuje obiekt informacji o procesie na podstawie użytkownika, identyfikatora i nazwy procesu.

Parametry
user String : nazwa użytkownika właściciela procesu

pid int : numer identyfikacyjny procesu

name String : nazwa procesu

Informacje o procesie

public ProcessInfo (String user, 
        int pid, 
        String name, 
        long startTime)

Konstruuje obiekt informacji o procesie na podstawie użytkownika, identyfikatora procesu, nazwy procesu, czasu rozpoczęcia procesu.

Parametry
user String : nazwa użytkownika właściciela procesu

pid int : numer identyfikacyjny procesu

name String : nazwa procesu

startTime long : czas rozpoczęcia procesu w sekundach od epoki

Metody publiczne

getName

public String getName ()

Zwraca nazwę procesu.

Zwroty
String

pobierzPid

public int getPid ()

Zwraca numer identyfikacyjny procesu.

Zwroty
int

getStartTime

public long getStartTime ()

Zwraca czas rozpoczęcia procesu w sekundach od epoki. W przypadku procesu urządzenia czas rozpoczęcia będzie wykorzystywał czas urządzenia

Zwroty
long

pobierzUżytkownika

public String getUser ()

Zwraca nazwę użytkownika właściciela procesu.

Zwroty
String

toString

public String toString ()

Zwroty
String