Işlem bilgisi

public class ProcessInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ProcessInfo


İşlemle ilgili (KULLANICI, PID, İSİM, DÖNEMDEN BERİ İKİNCİ BAŞLANGIÇ ZAMANI) bilgilerini depolamak için kullanılır.

Özet

Kamu inşaatçıları

ProcessInfo (String user, int pid, String name)

İşlem bilgisi nesnesini kullanıcıya, işlem kimliğine ve işlemin adına göre oluşturur.

ProcessInfo (String user, int pid, String name, long startTime)

Kullanıcıya, işlem kimliğine, işlemin adına, işlem başlangıç ​​zamanına göre işlem bilgisi nesnesini oluşturur.

Genel yöntemler

String getName ()

İşlem adını döndürür.

int getPid ()

İşlem kimlik numarasını döndürür.

long getStartTime ()

Epoch'tan beri saniye cinsinden işlem başlangıç ​​zamanını döndürür.

String getUser ()

İşlem sahibinin kullanıcı adını döndürür.

String toString ()

Kamu inşaatçıları

Işlem bilgisi

public ProcessInfo (String user, 
        int pid, 
        String name)

İşlem bilgisi nesnesini kullanıcıya, işlem kimliğine ve işlemin adına göre oluşturur.

Parametreler
user String : süreç sahibinin kullanıcı adı

pid int : işlem kimlik numarası

name String : işlem adı

Işlem bilgisi

public ProcessInfo (String user, 
        int pid, 
        String name, 
        long startTime)

Kullanıcıya, işlem kimliğine, işlemin adına, işlem başlangıç ​​zamanına göre işlem bilgisi nesnesini oluşturur.

Parametreler
user String : süreç sahibinin kullanıcı adı

pid int : işlem kimlik numarası

name String : işlem adı

startTime long : çağdan bu yana saniye cinsinden süreç başlangıç ​​zamanı

Genel yöntemler

getName

public String getName ()

İşlem adını döndürür.

İadeler
String

getPid

public int getPid ()

İşlem kimlik numarasını döndürür.

İadeler
int

getStartTime

public long getStartTime ()

Epoch'tan beri saniye cinsinden işlem başlangıç ​​zamanını döndürür. Cihaz işlemi için başlangıç ​​zamanı cihaz saatini kullanır

İadeler
long

kullanıcıyı al

public String getUser ()

İşlem sahibinin kullanıcı adını döndürür.

İadeler
String

toString

public String toString ()

İadeler
String