Zmieniacz właściwości

public abstract class PropertyChanger
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.PropertyChanger


Klasa narzędzia służąca do zmieniania (lub dodawania) elementów w pliku właściwości systemu Android

Streszczenie

Konstruktory publiczne

PropertyChanger ()

Metody publiczne

static File changeProperties (File original, properties) changeProperties (File original, properties)

Funkcja narzędzia służąca do zmiany (lub dodania) elementów w pliku właściwości systemu Android Właściwości, które znajdują się w oryginalnym pliku właściwości, zostaną zmodyfikowane.

Konstruktory publiczne

Zmieniacz właściwości

public PropertyChanger ()

Metody publiczne

zmień właściwości

public static File changeProperties (File original, 
                 properties)

Funkcja narzędzia służąca do zmiany (lub dodania) elementów w pliku właściwości systemu Android Właściwości, które znajdują się w oryginalnym pliku właściwości, zostaną zmodyfikowane. Dołączone zostaną nowe. Dzwoniący jest odpowiedzialny za prawidłowy recykling plików tymczasowych, zarówno oryginalnych, jak i zmodyfikowanych.

Parametry
original File : oryginalny plik właściwości

properties : właściwości do zmiany lub dodania

Zwroty
File ścieżkę do nowego pliku właściwości