Özellik Değiştirici

public abstract class PropertyChanger
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.PropertyChanger


Android özellik dosyasındaki öğeleri değiştirmek (veya eklemek) için bir yardımcı program sınıfı

Özet

Kamu inşaatçıları

PropertyChanger ()

Genel yöntemler

static File changeProperties (File original, properties) changeProperties (File original, properties)

Android özellik dosyasındaki öğeleri değiştirmeye (veya eklemeye) yönelik bir yardımcı program fonksiyonunun, orijinal özellik dosyasındaki özelliklerin değeri değiştirilecektir.

Kamu inşaatçıları

Özellik Değiştirici

public PropertyChanger ()

Genel yöntemler

özellikleri değiştir

public static File changeProperties (File original, 
                 properties)

Android özellik dosyasındaki öğeleri değiştirmeye (veya eklemeye) yönelik bir yardımcı program fonksiyonunun, orijinal özellik dosyasındaki özelliklerin değeri değiştirilecektir. Yenileri eklenecektir. Arayan, hem orijinal hem de değiştirilmiş geçici dosyaların uygun şekilde geri dönüştürülmesinden sorumludur.

Parametreler
original File : orijinal özellik dosyası

properties : değiştirilecek veya eklenecek özellikler

İadeler
File yeni özellik dosyasının yolu