ProtoUtil

public class ProtoUtil
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.ProtoUtil


Metody użytkowe do radzenia sobie z komunikatami protobuf niezależnie od typu.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

ProtoUtil ()

Metody publiczne

static getNestedFieldFromMessageAsStrings (Message message, references) getNestedFieldFromMessageAsStrings (Message message, references)

Uzyskaj wartości zagnieżdżonego odwołania do pola, tj

Konstruktory publiczne

ProtoUtil

public ProtoUtil ()

Metody publiczne

getNestedFieldFromMessageAsStrings

public static  getNestedFieldFromMessageAsStrings (Message message, 
                 references)

Uzyskaj wartości zagnieżdżonego odwołania do pola, tj. field_1.field_2.field_3, z wiadomości wstępnej jako listę ciągów znaków. Zwraca pustą listę, gdy nie można znaleźć pola.

Jeśli odwołanie do pola zawiera powtarzające się pola, każde wystąpienie jest rozwijane, co skutkuje listą ciągów.

Parametry
message Message : Protobuf Message lub obiekt do przeanalizowania.

references : lista odwołań do pól, zaczynając od katalogu głównego wiadomości. np. jeśli chcemy odczytać field_2 pod wartością field_1 w messageOrObject lista wyglądałaby tak field1 , field2 .

Zwroty
Lista wszystkich wartości pól, do których odnosi się odwołanie. Jeśli references są puste, zwraca message.toString() jako listę. Jeśli references są nieprawidłowe, zwraca pustą listę.