PsParser

public class PsParser
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.PsParser


Narzędzie używane do parsowania (USER, PID i NAME) z danych wyjściowych polecenia „ps”.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

PsParser ()

Metody publiczne

static getProcesses (String psOutput)

Przeanalizuj nazwę użytkownika, identyfikator procesu i nazwę procesu z danych wyjściowych polecenia ps i przekonwertuj na listę obiektów ProcessInfo.

Konstruktory publiczne

PsParser

public PsParser ()

Metody publiczne

pobierzProcesy

public static  getProcesses (String psOutput)

Przeanalizuj nazwę użytkownika, identyfikator procesu i nazwę procesu z danych wyjściowych polecenia ps i przekonwertuj na listę obiektów ProcessInfo.

Parametry
psOutput String : dane wyjściowe polecenia „ps”.

Zwroty
lista informacji o procesie