קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

PsParser

public class PsParser
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.util.PsParser


השירות המשמש לניתוח (USER, PID ו- NAME) מפלט הפקודה "ps"

סיכום

בונים ציבוריים

PsParser ()

שיטות ציבוריות

static getProcesses (String psOutput)

מנתח את שם המשתמש, מזהה התהליך ושם התהליך מפלט הפקודה ps והמיר לרשימת אובייקטים של ProcessInfo.

בונים ציבוריים

PsParser

public PsParser ()

שיטות ציבוריות

getProcesses

public static  getProcesses (String psOutput)

מנתח את שם המשתמש, מזהה התהליך ושם התהליך מפלט הפקודה ps והמיר לרשימת אובייקטים של ProcessInfo.

פרמטרים
psOutput String : פלט של הפקודה "ps".

החזרות
רשימת processInfo