Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

RunInterruptedException

public class RunInterruptedException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.util.RunInterruptedException


Zgłaszany, gdy operacja uruchomienia zostanie przerwana przez żądanie zewnętrzne.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RunInterruptedException (String message, ErrorIdentifier errorId)

Tworzy RunInterruptedException .

RunInterruptedException (String message, Throwable cause, ErrorIdentifier errorId)

Tworzy RunInterruptedException .

Konstruktorzy publiczni

RunInterruptedException

public RunInterruptedException (String message, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tworzy RunInterruptedException .

Parametry
message String : Wiadomość powiązana z wyjątkiem

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier kategoryzujący wyjątek.

RunInterruptedException

public RunInterruptedException (String message, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tworzy RunInterruptedException .

Parametry
message String : Wiadomość powiązana z wyjątkiem

cause Throwable : przyczyna wyjątku

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier kategoryzujący wyjątek.