Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

RunInterruptedException

public class RunInterruptedException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.util.RunInterruptedException


Bir çalıştırma işlemi harici bir istek tarafından kesildiğinde atılır.

Özet

Kamu inşaatçıları

RunInterruptedException (String message, ErrorIdentifier errorId)

Bir RunInterruptedException oluşturur.

RunInterruptedException (String message, Throwable cause, ErrorIdentifier errorId)

Bir RunInterruptedException oluşturur.

Kamu inşaatçıları

RunInterruptedException

public RunInterruptedException (String message, 
        ErrorIdentifier errorId)

Bir RunInterruptedException oluşturur.

parametreler
message String : İstisna ile ilişkili mesaj

errorId ErrorIdentifier : Özel durumu kategorize eden ErrorIdentifier .

RunInterruptedException

public RunInterruptedException (String message, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier errorId)

Bir RunInterruptedException oluşturur.

parametreler
message String : İstisna ile ilişkili mesaj

cause Throwable : Özel durumun nedeni

errorId ErrorIdentifier : Özel durumu kategorize eden ErrorIdentifier .