ShellOutputReceiverStream

public final class ShellOutputReceiverStream
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ShellOutputReceiverStream


OutputStream'in bir IShellOutputReceiver'a yazan yardımcı program alt sınıfı.

Özet

Kamu inşaatçıları

ShellOutputReceiverStream (IShellOutputReceiver receiver)

Verilen IShellOutputReceiver için yeni bir bağdaştırıcı oluşturun.

ShellOutputReceiverStream (IShellOutputReceiver receiver, FileOutputStream fileOutput)

Genel yöntemler

void close ()
void flush ()
void write (byte[] b)
void write (byte[] b, int off, int len)
void write (int b)

Kamu inşaatçıları

ShellOutputReceiverStream

public ShellOutputReceiverStream (IShellOutputReceiver receiver)

Verilen IShellOutputReceiver için yeni bir bağdaştırıcı oluşturun.

Bağdaştırıcıyı kullanarak kodu basitleştirmek için burada bir boş alıcı sağlamak geçerlidir; böylece kendisi boş bir alıcıyı kontrol etmeden bunu kaynaklarla denemeyle kullanabilir.

Parametreler
receiver IShellOutputReceiver

ShellOutputReceiverStream

public ShellOutputReceiverStream (IShellOutputReceiver receiver, 
        FileOutputStream fileOutput)

Parametreler
receiver IShellOutputReceiver

fileOutput FileOutputStream

Genel yöntemler

kapalı

public void close ()

floş

public void flush ()

yazmak

public void write (byte[] b)

Parametreler
b byte

yazmak

public void write (byte[] b, 
        int off, 
        int len)

Parametreler
b byte

off int

len int

yazmak

public void write (int b)

Parametreler
b int