SimplePerfStatResultParser

public final class SimplePerfStatResultParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SimplePerfStatResultParser


Simpleperf sonucunu ayrıştırmak için bir yardımcı program sınıfı.

Test sonucu alıcısını uygularken yararlı olmalıdır

Ayrıca bakınız:

Özet

Genel yöntemler

static SimplePerfResult parseRawOutput (String output)

Simpleperf çıktısının birden çok satırını ayrıştırmak için yardımcı program yöntemi

static parseSingleLine (String line)

Simpleperf sonuçlarının tek satırını ayrıştırmak için yardımcı program yöntemi

Genel yöntemler

ayrıştırmaRawOutput

public static SimplePerfResult parseRawOutput (String output)

Simpleperf çıktısının birden çok satırını ayrıştırmak için yardımcı program yöntemi

parametreler
output String : birden çok dize satırı

İadeler
SimplePerfResult simpleperf sonuç bilgilerini tutmak için SimplePerfResult nesnesi

ayrıştırmaTek Satır

public static  parseSingleLine (String line)

Simpleperf sonuçlarının tek satırını ayrıştırmak için yardımcı program yöntemi

parametreler
line String : tek satırlık simpleperf sonuçları

İadeler
Dize listesi bilgi içerir. Uzunluk 0 ise, ayrıştırılan çıktı yok. Uzunluk 1 ise toplam süredir. Uzunluk 3 ise, metrik(konum 0), kıyaslama(konum 1) ve yorum(konum 2) içerir.