Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

SimplePerfStatResultParser

public final class SimplePerfStatResultParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SimplePerfStatResultParser


Klasa narzędziowa do analizowania wyniku simpleperf.

Powinien być przydatny przy implementacji odbiornika wyników testu

streszczenie

Metody publiczne

static SimplePerfResult parseRawOutput (String output)

Metoda narzędziowa do analizowania wielu wierszy wyjścia simpleperf

static parseSingleLine (String line)

Metoda narzędziowa do analizowania pojedynczej linii wyników simpleperf

Metody publiczne

parseRawOutput

public static SimplePerfResult parseRawOutput (String output)

Metoda narzędziowa do analizowania wielu wierszy danych wyjściowych simpleperf

Parametry
output String : wiele linii ciągu

Zwroty
SimplePerfResult SimplePerfResult do przechowywania prostych informacji o wynikach

parseSingleLine

public static  parseSingleLine (String line)

Metoda narzędziowa do analizowania pojedynczej linii wyników simpleperf

Parametry
line String : pojedyncza linia wyników simpleperf

Zwroty
Lista ciągów zawiera informacje. Jeśli długość wynosi 0, żadne wyjście nie jest analizowane. Jeśli długość wynosi 1, jest to czas całkowity. Jeśli długość wynosi 3, zawiera dane (pozycja 0), test porównawczy (pozycja 1) i komentarz (pozycja 2)