Basit İstatistikler

public class SimpleStats
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SimpleStats


Sayısal bir veri kümesi verildiğinde birkaç istatistiksel önlemi hesaplayan küçük bir yardımcı program sınıfı. Değerler dahili olarak Double s olarak saklanır.

Özet

kamu inşaatçılar

SimpleStats ()

Genel yöntemler

void add (double meas)

Veri kümesine bir ölçüm ekleyin.

void addAll ( c) addAll ( c)

Veri kümesine bir dizi ölçüm ekleyin.

getData ()

Veri kümesini alın.

boolean isEmpty ()

Veri kümesinin boş olup olmadığını kontrol edin.

Double max ()

Veri kümesindeki maksimum değeri veya veri kümesi boşsa null döndürün.

Double mean ()

Veri kümesinin ortalamasını hesaplayın ve döndürün veya veri kümesi boşsa null değerini döndürün.

Double meanOverOneStandardDeviationRange ()

2,55 50,3 50,4 48,5 50,1 29,8 30 46 48 49 ortalama: 40,45, stdev: 15,54 bir stdev içindeki değerlerin ortalaması: 44,67

Double median ()

Veri kümesinin medyanını hesaplayın ve döndürün veya veri kümesi boşsa null döndürün.

Double min ()

Veri kümesindeki minimum değeri veya veri kümesi boşsa null değeri döndürün.

int size ()

Veri kümesinde kaç öğe olduğunu kontrol edin.

Double stdev ()

Veri kümesinin standart sapmasını veya veri kümesi boşsa null döndürün.

kamu inşaatçılar

Basit İstatistikler

public SimpleStats ()

Genel yöntemler

eklemek

public void add (double meas)

Veri kümesine bir ölçüm ekleyin.

parametreler
meas double

hepsini ekle

public void addAll ( c)

Veri kümesine bir dizi ölçüm ekleyin.

parametreler
c

Atar
NullPointerException koleksiyon herhangi bir null öğe içeriyorsa

veri almak

public  getData ()

Veri kümesini alın.

İadeler

boş

public boolean isEmpty ()

Veri kümesinin boş olup olmadığını kontrol edin.

İadeler
boolean

maks.

public Double max ()

Veri kümesindeki maksimum değeri veya veri kümesi boşsa null döndürün.

İadeler
Double

Anlam

public Double mean ()

Veri kümesinin ortalamasını hesaplayın ve döndürün veya veri kümesi boşsa null değerini döndürün.

İadeler
Double

ortalamaOverOneStandartSapma Aralığı

public Double meanOverOneStandardDeviationRange ()

2,55 50,3 50,4 48,5 50,1 29,8 30 46 48 49 ortalama: 40,45, stdev: 15,54 bir stdev içindeki değerlerin ortalaması: 44,67

İadeler
Double

medyan

public Double median ()

Veri kümesinin medyanını hesaplayın ve döndürün veya veri kümesi boşsa null döndürün.

İadeler
Double

dakika

public Double min ()

Veri kümesindeki minimum değeri veya veri kümesi boşsa null değeri döndürün.

İadeler
Double

boyut

public int size ()

Veri kümesinde kaç öğe olduğunu kontrol edin.

İadeler
int

stdev

public Double stdev ()

Veri kümesinin standart sapmasını veya veri kümesi boşsa null döndürün.

Bu yöntemin örnek standart sapmasını değil popülasyon standart sapmasını hesapladığını unutmayın. Yani, veri kümesinin tamamen SimpleStats örneğinde yer aldığını varsayar.

İadeler
Double