Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState

public static final enum Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState
extends Enum< Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState >

java.lang.Obiekt
java.lang.Enum < com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState >
com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState


Wyliczenia dla stanów połączenia Bluetooth, które są oparte na BluetoothProfile.java

Streszczenie

Wylicz wartości

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState CONNECTED

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState CONNECTING

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState DISCONNECTED

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState DISCONNECTING

Metody publiczne

int getState ()
static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState valueOf (String name)
static final BluetoothConnectionState[] values ()

Wylicz wartości

POŁĄCZONY

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState CONNECTED

ZŁĄCZONY

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState CONNECTING

BEZŁADNY

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState DISCONNECTED

ODŁĄCZANIE

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState DISCONNECTING

Metody publiczne

pobierz stan

public int getState ()

Zwroty
int

wartość

public static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState

wartości

public static final BluetoothConnectionState[] values ()

Zwroty
BluetoothConnectionState[]