Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

SparseImageUtil.SparseInputStream

public static class SparseImageUtil.SparseInputStream
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SparseImageUtil.SparseInputStream


SparseInputStream odczytuje z nadrzędnego i wykrywa format danych. Jeśli upstream są prawidłowymi rzadkimi danymi, rozczłonują je w locie. W przeciwnym razie po prostu przechodzi tak, jak jest.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

SparseInputStream (BufferedInputStream in, long originalSize)

Metody publiczne

void close ()
boolean isSparse ()
int read (byte[] buf, int off, int len)
int read ()
long size ()

Zwraca całkowitą liczbę bajtów w niesparsowanym obrazie.

Konstruktorzy publiczni

Rzadki strumień wejściowy

public SparseInputStream (BufferedInputStream in, 
        long originalSize)

Parametry
in BufferedInputStream

originalSize long

Metody publiczne

blisko

public void close ()

jestSparse

public boolean isSparse ()

Zwroty
boolean

czytać

public int read (byte[] buf, 
        int off, 
        int len)

Parametry
buf byte

off int

len int

Zwroty
int

czytać

public int read ()

Zwroty
int

rozmiar

public long size ()

Zwraca całkowitą liczbę bajtów w niesparsowanym obrazie.

Zwroty
long mOriginalSize, jeśli strumień bazowy nie jest już rzadki.