Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo


Podstawowy pomocnik dla informacji TestIgnored.

streszczenie

Pola

public String mClassName

public String mTestName

Konstruktorzy publiczni

BaseTestEventInfo (String className, String testName)
BaseTestEventInfo (JSONObject jsonObject)

Metody publiczne

String toString ()

Metody chronione

JSONObject getNewJson ()

Pola

mClassName

public String mClassName

mTestName

public String mTestName

Konstruktorzy publiczni

BaseTestEventInfo

public BaseTestEventInfo (String className, 
                String testName)

Parametry
className String

testName String

BaseTestEventInfo

public BaseTestEventInfo (JSONObject jsonObject)

Parametry
jsonObject JSONObject

Rzuty
JSONException

Metody publiczne

toString

public String toString ()

Zwroty
String

Metody chronione

getNewJson

protected JSONObject getNewJson ()

Zwroty
JSONObject