SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo


Podstawowy pomocnik dla informacji TestIgnored.

Streszczenie

Pola

public String mClassName

public String mTestName

Konstruktory publiczne

BaseTestEventInfo (String className, String testName)
BaseTestEventInfo (JSONObject jsonObject)

Metody publiczne

String toString ()

Metody chronione

JSONObject getNewJson ()

Pola

mClassName

public String mClassName

mTestNazwa

public String mTestName

Konstruktory publiczne

Podstawowe informacje o zdarzeniu testowym

public BaseTestEventInfo (String className, 
                String testName)

Parametry
className String

testName String

Podstawowe informacje o zdarzeniu testowym

public BaseTestEventInfo (JSONObject jsonObject)

Parametry
jsonObject JSONObject

Rzuty
JSONException

Metody publiczne

do Ciągu

public String toString ()

Zwroty
String

Metody chronione

getNewJson

protected JSONObject getNewJson ()

Zwroty
JSONObject