SubprocessEventHelper.InvokasyonFailedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.InvationFailedEventInfo


Çağırma Başarısız bilgileri için Yardımcı.

Özet

Alanlar

public Throwable mCause

public FailureDescription mFailure

Kamu inşaatçıları

InvocationFailedEventInfo (Throwable cause)
InvocationFailedEventInfo ( FailureDescription failure)
InvocationFailedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Genel yöntemler

String toString ()

Alanlar

mÇünkü

public Throwable mCause

mArızası

public FailureDescription mFailure

Kamu inşaatçıları

ÇağırmaFailedEventInfo

public InvocationFailedEventInfo (Throwable cause)

Parametreler
cause Throwable

ÇağırmaFailedEventInfo

public InvocationFailedEventInfo (FailureDescription failure)

Parametreler
failure FailureDescription

ÇağırmaFailedEventInfo

public InvocationFailedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Parametreler
jsonObject JSONObject

Atar
JSONException

Genel yöntemler

toString

public String toString ()

İadeler
String