Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo


Pomocnik dla informacji InvocationFailed.

Streszczenie

Pola

public Throwable mCause

public FailureDescription mFailure

Konstruktorzy publiczni

InvocationFailedEventInfo (Throwable cause)
InvocationFailedEventInfo ( FailureDescription failure)
InvocationFailedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Metody publiczne

String toString ()

Pola

mPrzyczyna

public Throwable mCause

mAwaria

public FailureDescription mFailure

Konstruktorzy publiczni

Wywołanie nie powiodło sięInformacje o zdarzeniu

public InvocationFailedEventInfo (Throwable cause)

Parametry
cause Throwable

Wywołanie nie powiodło sięInformacje o zdarzeniu

public InvocationFailedEventInfo (FailureDescription failure)

Parametry
failure FailureDescription

Wywołanie nie powiodło sięInformacje o zdarzeniu

public InvocationFailedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Parametry
jsonObject JSONObject

Rzuty
JSONException

Metody publiczne

toString

public String toString ()

Zwroty
String