SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo


Informacje o uruchomieniu pomocnika wywołania.

Streszczenie

Pola

public Long mStartTime

public String mTestTag

Konstruktory publiczne

InvocationStartedEventInfo (String testTag, Long startTime)
InvocationStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Metody publiczne

String toString ()

Pola

mCzasRozpoczęcia

public Long mStartTime

mTestTag

public String mTestTag

Konstruktory publiczne

Informacje o zdarzeniu rozpoczętym wywołaniem

public InvocationStartedEventInfo (String testTag, 
                Long startTime)

Parametry
testTag String

startTime Long

Informacje o zdarzeniu rozpoczętym wywołaniem

public InvocationStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Parametry
jsonObject JSONObject

Rzuty
JSONException

Metody publiczne

do Ciągu

public String toString ()

Zwroty
String