SubprocessEventHelper.SkippedTestEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.SkippedTestEventInfo
extends SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.SkippedTestEventInfo


Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public SkipReason skipReason

Nhà thầu xây dựng công cộng

SkippedTestEventInfo (String className, String testName, SkipReason reason)
SkippedTestEventInfo (JSONObject jsonObject)

Phương pháp công khai

String toString ()

Lĩnh vực

bỏ quaLý do

public SkipReason skipReason

Nhà thầu xây dựng công cộng

SkippedTestSự kiệnThông tin

public SkippedTestEventInfo (String className, 
        String testName, 
        SkipReason reason)

Thông số
className String

testName String

reason SkipReason

SkippedTestSự kiệnThông tin

public SkippedTestEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

Ném
JSONException

Phương pháp công khai

toString

public String toString ()

Trả lại
String