SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo


testLog bilgileri için yardımcı.

Özet

alanlar

public File mDataFile

public String mDataName

public LogDataType mLogType

kamu inşaatçılar

TestLogEventInfo (String dataName, LogDataType dataType, File dataFile)
TestLogEventInfo (JSONObject jsonObject)

Genel yöntemler

String toString ()

alanlar

mDataDosyası

public File mDataFile

mVeriAdı

public String mDataName

mLogType

public LogDataType mLogType

kamu inşaatçılar

TestLogEventInfo

public TestLogEventInfo (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        File dataFile)

parametreler
dataName String

dataType LogDataType

dataFile File

TestLogEventInfo

public TestLogEventInfo (JSONObject jsonObject)

parametreler
jsonObject JSONObject

Atar
JSONException

Genel yöntemler

toString

public String toString ()

İadeler
String