SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo


Pomocnik dla informacji testLog.

Streszczenie

Pola

public File mDataFile

public String mDataName

public LogDataType mLogType

Konstruktorzy publiczni

TestLogEventInfo (String dataName, LogDataType dataType, File dataFile)
TestLogEventInfo (JSONObject jsonObject)

Metody publiczne

String toString ()

Pola

mDataPlik

public File mDataFile

mDaneNazwa

public String mDataName

mLlogType

public LogDataType mLogType

Konstruktorzy publiczni

Informacje o zdarzeniu dziennika testowego

public TestLogEventInfo (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        File dataFile)

Parametry
dataName String

dataType LogDataType

dataFile File

Informacje o zdarzeniu dziennika testowego

public TestLogEventInfo (JSONObject jsonObject)

Parametry
jsonObject JSONObject

Rzuca
JSONException

Metody publiczne

doString

public String toString ()

Zwroty
String