Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo


Pomoc dla modułu testowego uruchomiona informacja.

Streszczenie

Pola

public IInvocationContext mModuleContext

Konstruktorzy publiczni

TestModuleStartedEventInfo ( IInvocationContext moduleContext)
TestModuleStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Metody publiczne

String toString ()

Pola

mModuleContext

public IInvocationContext mModuleContext

Konstruktorzy publiczni

TestModułUruchomionyEventInfo

public TestModuleStartedEventInfo (IInvocationContext moduleContext)

Parametry
moduleContext IInvocationContext

TestModułUruchomionyEventInfo

public TestModuleStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Parametry
jsonObject JSONObject

Rzuty
JSONException

Metody publiczne

toString

public String toString ()

Zwroty
String