SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo


Pomoc dla informacji o uruchomieniu modułu testowego.

Streszczenie

Pola

public IInvocationContext mModuleContext

Konstruktorzy publiczni

TestModuleStartedEventInfo ( IInvocationContext moduleContext)
TestModuleStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Metody publiczne

String toString ()

Pola

kontekst mModułu

public IInvocationContext mModuleContext

Konstruktorzy publiczni

TestModuleStartedEventInfo

public TestModuleStartedEventInfo (IInvocationContext moduleContext)

Parametry
moduleContext IInvocationContext

TestModuleStartedEventInfo

public TestModuleStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Parametry
jsonObject JSONObject

Rzuca
JSONException

Metody publiczne

doString

public String toString ()

Zwroty
String