SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo


testRunFailed bilgileri için yardımcı

Özet

Alanlar

public FailureDescription mFailure

public String mReason

Kamu inşaatçıları

TestRunFailedEventInfo (String reason)
TestRunFailedEventInfo ( FailureDescription failure)
TestRunFailedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Genel yöntemler

String toString ()

Alanlar

mArızası

public FailureDescription mFailure

mNedeni

public String mReason

Kamu inşaatçıları

TestRunFailedEventInfo

public TestRunFailedEventInfo (String reason)

Parametreler
reason String

TestRunFailedEventInfo

public TestRunFailedEventInfo (FailureDescription failure)

Parametreler
failure FailureDescription

TestRunFailedEventInfo

public TestRunFailedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Parametreler
jsonObject JSONObject

Atar
JSONException

Genel yöntemler

toString

public String toString ()

İadeler
String