Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo


Pomocnik informacji testRunFailed

Streszczenie

Pola

public FailureDescription mFailure

public String mReason

Konstruktorzy publiczni

TestRunFailedEventInfo (String reason)
TestRunFailedEventInfo ( FailureDescription failure)
TestRunFailedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Metody publiczne

String toString ()

Pola

mAwaria

public FailureDescription mFailure

mPowód

public String mReason

Konstruktorzy publiczni

TestRunFailedEventInfo

public TestRunFailedEventInfo (String reason)

Parametry
reason String

TestRunFailedEventInfo

public TestRunFailedEventInfo (FailureDescription failure)

Parametry
failure FailureDescription

TestRunFailedEventInfo

public TestRunFailedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Parametry
jsonObject JSONObject

Rzuty
JSONException

Metody publiczne

toString

public String toString ()

Zwroty
String