Pomocnik zdarzenia podprocesu

public class SubprocessEventHelper
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper


Pomocnik do serializacji/deserializacji zdarzeń, które mają zostać przekazane do dziennika.

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo

Podstawowy pomocnik dla informacji TestIgnored.

class SubprocessEventHelper.FailedTestEventInfo

Pomocnik dla informacji testFailed.

class SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo

Pomocnik dla informacji zakończonych wywołaniem.

class SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo

Helper for InvocationNieudane informacje.

class SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo

Informacje o uruchomieniu pomocnika wywołania.

class SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo

Pomocnik informacji o logAssociation.

class SubprocessEventHelper.TestEndedEventInfo

Pomocnik informacji testEnded.

class SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo

Pomocnik informacji testLog.

class SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo

Pomocnik dla informacji o uruchomieniu modułu testowego.

class SubprocessEventHelper.TestRunEndedEventInfo

Pomocnik informacji testRunEnded.

class SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo

Pomocnik informacji testRunFailed

class SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo

Pomocnik informacji testRunStarted

class SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo

Pomocnik dla informacji testStarted

Konstruktory publiczne

SubprocessEventHelper ()

Konstruktory publiczne

Pomocnik zdarzenia podprocesu

public SubprocessEventHelper ()