Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

SubprocessExceptionParser

public class SubprocessExceptionParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessExceptionParser


Pomocnik do obsługi wyjątków wyjściowych ze standardowych programów uruchamiających polecenia Tradefed.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

SubprocessExceptionParser ()

Metody publiczne

static String getPathFromStderr (String stderr)

Wyodrębnij ścieżkę pliku serializowanego wyjątku.

static void handleStderrException ( CommandResult result)

Spróbuj wyodrębnić właściwy wyjątek z stderr, jeśli nie, trzymaj się RuntimeException.

Konstruktorzy publiczni

SubprocessExceptionParser

public SubprocessExceptionParser ()

Metody publiczne

getPathFromStderr

public static String getPathFromStderr (String stderr)

Wyodrębnij ścieżkę pliku serializowanego wyjątku.

Parametry
stderr String

Zwroty
String

handleStderrException

public static void handleStderrException (CommandResult result)

Spróbuj wyodrębnić właściwy wyjątek ze stderr, jeśli nie, trzymaj się RuntimeException.

Parametry
result CommandResult

Rzuty
DeviceNotAvailableException