Formatowanie tabeli

public class TableFormatter
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.TableFormatter


Klasa pomocnicza do wyświetlania macierzy elementów String, aby każda kolumna elementu była wyrównana

Streszczenie

Konstruktory publiczne

TableFormatter ()

Metody publiczne

void displayTable ( table, PrintWriter writer) displayTable ( table, PrintWriter writer)

Wyświetl podane elementy String jako tabelę z wyrównanymi kolumnami.

TableFormatter setColumnSpacing (int spacing)

Ustawia liczbę białych znaków między każdą kolumną.

Konstruktory publiczne

Formatowanie tabeli

public TableFormatter ()

Metody publiczne

wyświetlTabelę

public void displayTable ( table, 
                PrintWriter writer)

Wyświetl podane elementy String jako tabelę z wyrównanymi kolumnami.

Parametry
table : macierz elementów String. Rzędy mogą mieć różną długość

writer PrintWriter : ERROR(/PrintWriter) do zrzutu danych wyjściowych

ustaw odstępy między kolumnami

public TableFormatter setColumnSpacing (int spacing)

Ustawia liczbę białych znaków między każdą kolumną.

Parametry
spacing int : liczba białych znaków

Zwroty
TableFormatter TableFormatter