TableFormatter

public class TableFormatter
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.TableFormatter


فئة المساعد لعرض مصفوفة من عناصر السلسلة بحيث يتم محاذاة كل عمود عنصر

ملخص

المنشأت العامة

TableFormatter ()

الأساليب العامة

void displayTable ( table, PrintWriter writer) displayTable ( table, PrintWriter writer)

عرض عناصر سلسلة معينة كجدول بأعمدة متوائمة.

TableFormatter setColumnSpacing (int spacing)

يضبط عدد أحرف المسافات البيضاء بين كل عمود.

المنشأت العامة

TableFormatter

public TableFormatter ()

الأساليب العامة

جدول العرض

public void displayTable ( table, 
                PrintWriter writer)

عرض عناصر سلسلة معينة كجدول بأعمدة متوائمة.

حدود
table : مصفوفة من عناصر السلسلة. يمكن أن يكون طول الصفوف مختلفة

writer PrintWriter : ERROR(/PrintWriter) لتفريغ الإخراج إلى

setColumnSpacing

public TableFormatter setColumnSpacing (int spacing)

يضبط عدد أحرف المسافات البيضاء بين كل عمود.

حدود
spacing int : عدد أحرف المسافات البيضاء

عائدات
TableFormatter TableFormatter