TestFilterHelper

public class TestFilterHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.TestFilterHelper


Filtreleme testleri için yardımcı sınıf

Özet

Kamu inşaatçıları

TestFilterHelper ()
TestFilterHelper ( includeFilters, excludeFilters, includeAnnotation, excludeAnnotation) TestFilterHelper ( includeFilters, excludeFilters, includeAnnotation, excludeAnnotation) TestFilterHelper ( includeFilters, excludeFilters, includeAnnotation, excludeAnnotation) TestFilterHelper ( includeFilters, excludeFilters, includeAnnotation, excludeAnnotation) TestFilterHelper ( includeFilters, excludeFilters, includeAnnotation, excludeAnnotation)

Genel yöntemler

void addAllExcludeAnnotation ( notAnnotations) addAllExcludeAnnotation ( notAnnotations)

Çalıştırılacak testin hariç tutma açıklamasının ERROR(/Set) değerini ekler

void addAllExcludeFilters ( filters) addAllExcludeFilters ( filters)

Testlerin hariç tutulacağı filtrelerin ERROR(/Set) ekler.

void addAllIncludeAnnotation ( annotations) addAllIncludeAnnotation ( annotations)

Çalıştırılacak testin içerme açıklamasının ERROR(/Set) değerini ekler

void addAllIncludeFilters ( filters) addAllIncludeFilters ( filters)

Testlerin dahil edileceği filtrelerin ERROR(/Set) ekler

void addExcludeAnnotation (String notAnnotation)

Çalıştırılacak testin hariç tutma ek açıklamasını ekler

void addExcludeFilter (String filter)

Hangi testlerin hariç tutulacağına ilişkin bir filtre ekler

void addIncludeAnnotation (String annotation)

Çalıştırılacak teste bir içerme ek açıklaması ekler

void addIncludeFilter (String filter)

Hangi testlerin dahil edileceğine dair bir filtre ekler

void clearExcludeAnnotations ()
void clearExcludeFilters ()
void clearIncludeAnnotations ()
void clearIncludeFilters ()
getExcludeAnnotation ()
getExcludeFilters ()
getIncludeAnnotation ()
getIncludeFilters ()
boolean shouldRun (Description desc, extraJars) shouldRun (Description desc, extraJars)

Ek açıklama içeren bir öğenin filtreyi geçip geçmediğini kontrol edin

boolean shouldRun (String packageName, Class<?> classObj, Method method)

Ek açıklama içeren bir öğenin filtreyi geçip geçmediğini kontrol edin

boolean shouldTestRun (AnnotatedElement annotatedElement)

Ek açıklama içeren bir öğenin filtreyi geçip geçmediğini kontrol edin

Kamu inşaatçıları

TestFilterHelper

public TestFilterHelper ()

TestFilterHelper

public TestFilterHelper ( includeFilters, 
         excludeFilters, 
         includeAnnotation, 
         excludeAnnotation)

Parametreler
includeFilters

excludeFilters

includeAnnotation

excludeAnnotation

Genel yöntemler

addAllExcludeEk Açıklama

public void addAllExcludeAnnotation ( notAnnotations)

Çalıştırılacak testin hariç tutma açıklamasının ERROR(/Set) değerini ekler

Parametreler
notAnnotations

addAllExcludeFilters

public void addAllExcludeFilters ( filters)

Testlerin hariç tutulacağı filtrelerin ERROR(/Set) ekler.

Parametreler
filters

addAllIncludeAnnotation

public void addAllIncludeAnnotation ( annotations)

Çalıştırılacak testin içerme açıklamasının ERROR(/Set) değerini ekler

Parametreler
annotations

addAllIncludeFilters

public void addAllIncludeFilters ( filters)

Testlerin dahil edileceği filtrelerin ERROR(/Set) ekler

Parametreler
filters

addExcludeAnnotation

public void addExcludeAnnotation (String notAnnotation)

Çalıştırılacak testin hariç tutma ek açıklamasını ekler

Parametreler
notAnnotation String

addExcludeFilter

public void addExcludeFilter (String filter)

Hangi testlerin hariç tutulacağına ilişkin bir filtre ekler

Parametreler
filter String

addIncludeAnnotation

public void addIncludeAnnotation (String annotation)

Çalıştırılacak teste bir içerme ek açıklaması ekler

Parametreler
annotation String

addIncludeFilter

public void addIncludeFilter (String filter)

Hangi testlerin dahil edileceğine dair bir filtre ekler

Parametreler
filter String

clearExcludeEk Açıklamalar

public void clearExcludeAnnotations ()

ClearExcludeFilters

public void clearExcludeFilters ()

clearIncludeEk Açıklamalar

public void clearIncludeAnnotations ()

clearIncludeFilters

public void clearIncludeFilters ()

getExcludeAnnotation

public getExcludeAnnotation ()

İadeler

getExcludeFilters

public getExcludeFilters ()

İadeler

getIncludeAnnotation

public getIncludeAnnotation ()

İadeler

getIncludeFilters

public getIncludeFilters ()

İadeler

Çalıştırmalı

public boolean shouldRun (Description desc, 
         extraJars)

Ek açıklama içeren bir öğenin filtreyi geçip geçmediğini kontrol edin

Parametreler
desc Description : Testi açıklayan bir Description .

extraJars : Yüklenecek ekstra kavanozlara işaret eden ERROR(/File) listesi.

İadeler
boolean test yönteminin çalışması gerekiyorsa true, aksi takdirde false

Çalıştırmalı

public boolean shouldRun (String packageName, 
        Class<?> classObj, 
        Method method)

Ek açıklama içeren bir öğenin filtreyi geçip geçmediğini kontrol edin

Parametreler
packageName String : yöntemin paketinin adı

classObj Class : yöntemin sınıfı

method Method : test yöntemi

İadeler
boolean test yönteminin çalışması gerekiyorsa true, aksi takdirde false

TestRun olmalı

public boolean shouldTestRun (AnnotatedElement annotatedElement)

Ek açıklama içeren bir öğenin filtreyi geçip geçmediğini kontrol edin

Parametreler
annotatedElement AnnotatedElement : filtrelenecek öğe

İadeler
boolean testin çalışması gerekiyorsa doğru, aksi halde yanlış