TestKayıtTercümanı

public class TestRecordInterpreter
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.TestRecordInterpreter


Bir TestRecord protokolünü Tradefed'de daha kolay değiştirilebilir bir formata dönüştürme yardımcı programı.

Özet

Kamu inşaatçıları

TestRecordInterpreter ()

Genel yöntemler

static CollectingTestListener interpreteRecord (TestRecordProto.TestRecord record)

TestRecord CollectingTestListener dönüştürün.

Kamu inşaatçıları

TestKayıtTercümanı

public TestRecordInterpreter ()

Genel yöntemler

yorumlaKayıt

public static CollectingTestListener interpreteRecord (TestRecordProto.TestRecord record)

TestRecord CollectingTestListener dönüştürün.

Parametreler
record TestRecordProto.TestRecord : Tam bir TestRecord .

İadeler
CollectingTestListener Sonuçları içeren doldurulmuş bir CollectingTestListener .