TestRunnerUtil

public class TestRunnerUtil
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.TestRunnerUtil


Klasa narzędziowa pomagająca różnym biegaczom testowym.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

TestRunnerUtil ()

Metody publiczne

static String getLdLibraryPath (File testFile)

Zwróć LD_LIBRARY_PATH dla testów po stronie hosta, które wymagają biblioteki natywnej.

Konstruktory publiczne

TestRunnerUtil

public TestRunnerUtil ()

Metody publiczne

getLdLibraryPath

public static String getLdLibraryPath (File testFile)

Zwróć LD_LIBRARY_PATH dla testów po stronie hosta, które wymagają biblioteki natywnej.

Parametry
testFile File : ERROR(/File) modułu testowego

Zwroty
String ciąg określający ścieżkę biblioteki oddzieloną dwukropkami.