BenzersizMultiMap

public class UniqueMultiMap
extends MultiMap <K, V>

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.MultiMap <K, V>
com.android.tradefed.util.UniqueMultiMap<K, V>


Her anahtar için benzersiz değerler sağlayan bir MultiMap .

Yinelenen bir değer ekleme girişimleri yoksayılacak

Özet

Kamu inşaatçıları

UniqueMultiMap ()

Genel yöntemler

V put (K key, V value)

Değeri, bir anahtarla ilişkili listeye ekler.

Kamu inşaatçıları

BenzersizMultiMap

public UniqueMultiMap ()

Genel yöntemler

koy

public V put (K key, 
                V value)

Değeri, bir anahtarla ilişkili listeye ekler.

parametreler
key K

value V

İadeler
V