קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

VersionParser

public class VersionParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.VersionParser


אחזר את הגרסה של החפצים המוזנים במסחר.

סיכום

שדות

public static final String DEFAULT_IMPLEMENTATION_VERSION

בנאים ציבוריים

VersionParser ()

שיטות ציבוריות

static String fetchVersion ()

שדות

DEFAULT_IMPLEMENTATION_VERSION

public static final String DEFAULT_IMPLEMENTATION_VERSION

בנאים ציבוריים

VersionParser

public VersionParser ()

שיטות ציבוריות

fetchVersion

public static String fetchVersion ()

החזרות
String