เวอร์ชัน Parser

public class VersionParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.VersionParser


ดึงข้อมูลเวอร์ชันของอาร์ติแฟกต์ที่แลกเปลี่ยนที่ทำงานอยู่

สรุป

เขตข้อมูล

public static final String DEFAULT_IMPLEMENTATION_VERSION

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

VersionParser ()

วิธีการสาธารณะ

static String fetchVersion ()

เขตข้อมูล

DEFAULT_IMPLEMENTATION_VERSION

public static final String DEFAULT_IMPLEMENTATION_VERSION

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

เวอร์ชัน Parser

public VersionParser ()

วิธีการสาธารณะ

fetchVersion

public static String fetchVersion ()

การส่งคืน
String