ZipSıkıştırmaStratejisi

public class ZipCompressionStrategy
extends Object implements ICompressionStrategy

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ZipCompressionStratejisi


Zip arşivleri oluşturmaya yönelik bir ICompressionStrategy .

Özet

Kamu inşaatçıları

ZipCompressionStrategy ()

Genel yöntemler

File compress (File source)

source dosyayı (veya klasörü) sıkıştırır ve elde edilen arşivi döndürür.

LogDataType getLogDataType ()

Bu strateji tarafından kullanılan arşiv biçiminin LogDataType döndürür.

Kamu inşaatçıları

ZipSıkıştırmaStratejisi

public ZipCompressionStrategy ()

Genel yöntemler

kompres

public File compress (File source)

source dosyayı (veya klasörü) sıkıştırır ve elde edilen arşivi döndürür.

Parametreler
source File : Sıkıştırılacak dosya veya dizin

İadeler
File Sıkıştırılmış arşiv

getLogDataType

public LogDataType getLogDataType ()

Bu strateji tarafından kullanılan arşiv biçiminin LogDataType döndürür.

İadeler
LogDataType